ESTUDIS DE LITÚRGIA I PATRÍSTICA (SEGLES II-IX)

978-84-947195-8-5

Nou producte

EDICIÓ EXHAURIDA

Més detalls

Especificacions

Autor Miquel dels Sants Gros i Pujol
Núm. pàgines 520
Col·lecció Studia Historica Tarraconensia
Idioma català, francès i castellà
ISBN 978-84-947195-8-5

Més informació

El llibre que teniu a les mans és un recull dels articles cientí-fics més significatius de Miquel dels Sants Gros i Pujol sobre història de la litúrgia antiga, classificats temàticament. Des de textos de Nag Hammadi, com l’Exposició Valentiniana fins alstropus catalans medievals més antics, la selecció s’enquadra entre l’antiguitat tardana i l’alta edat mitjana. Els escrits estan trufats de referències històriques i arqueològiques de l’antic culte cristià. Cal destacar la seva dedicació a l’estudi de les litúrgies occidentals (norditalianes, gal·licanes, nordafricanes i hispàniques) amb el seu peculiar mètode comparatiu amb les fonts patrístiques i canòniques dels primers concilis. No menys important és l’ estudi sobre la litúrgia catalanonarbonesa, deu-tora de la penetració franca en terres de Septimània i de la Mar-ca Hispànica i que explica les característiques litúrgiques prò-pies del territori carolingi que esdevindrà la Catalunya naixent.