LA REFORMA LUTERANA. HISTÒRIA I TEOLOGIA Ampliar

LA REFORMA LUTERANA. HISTÒRIA I TEOLOGIA

Joan Busquets i Dalmau
235
2017
Universàlia
Català
Història

Descarregar (175.16k)

22,00 € IVA inclòs

Més informació

Els escrits del professor Joan Busquets recollits en aquest llibre representen un
excel·lent resum de la història i de la teologia de la Reforma obrada per Martí Luter. Es tracta de la reedició en un sol volum d’escrits diversos on, de forma precisa, mesurada i sintètica hom hi troba l’essencial de les diverses qüestions plantejades pel reformador alemany del segle XVI, dins el marc religiós social i polític, en el «llindar dels temps moderns». La presentació històrica i teològica en aquesta obra aconsegueix una veritable al·legació a l’esperança. El treball ecumènic viu de l’esperança i tan sols se sustenta de l’esperança. Per part catòlica, aquest esforç avançarà per un reconeixement profund i respectuós dels orígens i les causes de la Reforma de Martí Luter. I, per part protestant, el treball ecumènic avançarà a partir d’un reconeixement profund i respectuós de la Reforma catòlica obrada en el Concili de Trento, però a la llum i en l’esperit del Concili Vaticà II. De forma original, eloqüent i sintètica, l’obra que tenis a les mans contribueix abastament a aquesta comesa.